A Temerini Újság impresszuma

Helyi független tájékoztató hetilap.

Alapító és főszerkesztő:

 • Dujmovics György (D)

Munkatársak:

 • Ökrész Károly
 • Góbor Béla (G. B.)
 • Pető László (P. L.)
 • Varga József (-ajó-)
 • Móricz Csecse Magdolna (mcsm •)
 • Nemes János (N. J.)

Külmunkatársak:

 • Majoros Pál
 • és a cikkek alatt jelölt mindenkori szerzők

Titkárnő:

 • Varga D. Judit

Kiadó:

 • Temerini Újság Kisipari Műhely

Levélcím:

 • SRB 21235 Temerin
 • Petőfi Sándor u. 70/1
 • Tel.: 843-750
 • Serbia

A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét.
A meg nem rendelt kéziratokkal a szerkesztőség gazdálkodik.
Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

Terjeszti:

 • Koroknai Károly
 • Temerin, Pasics u. 26
 • Tel.: 842-709

Hirdetések ügyében a fenti elérhetőségeken szíveskedjen érdeklődni.

Nyomda: Temerini Újság. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391

A Temerini Újság cégadatai

 • Teljes név szerb nyelven:TEMERINI UJŠAG SZR DUJMOVIĆ ĐERĐ PR TEMERIN, PETEFI ŠANDORA 70/1
 • Törzsszám:2706951800101
 • Regiszterszám:53590675
 • Alaptevékenység kódszáma:22120 lapkiadás
 • Bankszámlaszám: OTP Banka Srbija, SRB 21000 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 80
 • Számlaszám: 325-9500700014381-23 Temerini Ujšag