A Temerini Újság impresszuma

Helyi független tájékoztató hetilap.

Alapító és főszerkesztő:

  • Dujmovics György (D)

Munkatársak:

  • Ökrész Károly
  • Góbor Béla (G. B.)
  • Pető László (P. L.)
  • Varga József (-ajó-)
  • Móricz Csecse Magdolna (mcsm •)
  • Nemes János (N. J.)

Külmunkatársak:

  • Majoros Pál
  • és a cikkek alatt jelölt mindenkori szerzők

Titkárnő:

  • Varga D. Judit

Kiadó:

  • Temerini Újság Kisipari Műhely

Levélcím:

  • SRB 21235 Temerin
  • Petőfi Sándor u. 70/1
  • Tel.: 843-750
  • Serbia

A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét.
A meg nem rendelt kéziratokkal a szerkesztőség gazdálkodik.
Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

Terjeszti:

  • Koroknai Károly
  • Temerin, Pasics u. 26
  • Tel.: 842-709

Hirdetések ügyében a fenti elérhetőségeken szíveskedjen érdeklődni.

Nyomda: Temerini Újság. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice Srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391

A Temerini Újság cégadatai

  • Teljes név szerb nyelven:TEMERINI UJŠAG SZR DUJMOVIĆ ĐERĐ PR TEMERIN, PETEFI ŠANDORA 70/1
  • Törzsszám:2706951800101
  • Regiszterszám:53590675
  • Alaptevékenység kódszáma:22120 lapkiadás
  • Bankszámlaszám: OTP Banka Srbija, SRB 21000 Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 80
  • Számlaszám: 325-9500700014381-23 Temerini Ujšag